Nederlands English
U bevindt zich hier: Home - Projecten

Projecten

Uitvoering promotie boerderijzuivel 2 | 07-2013 t/m 07-2016

In opdracht van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders wordt vanuit het Voorlichtingsbureau Boerderijzuivel uitvoering gegeven aan een driejarige generieke promotiecampagne (startdatum 8 juli 2013) voor boerderijzuivel (inclusief boerenkaas). Van creatief concept, via ontwikkeling, begeleiding en uitvoering t/m de evaluatie en rapportage van alle deelactiviteiten, waaronder een website, social media, een PR-campagne, proeverijen in de supermarkt, Belevingen op de boerderij, een educatieprogramma voor basisscholen, POS-materiaal, receptontwikkeling, fotografie en filmproductie en diverse evenementen. Campagne in Nederland, Duitsland en Ierland. Tevens verzorgen wij de projectadministratie en financiële verantwoording die vereist zijn voor de Brusselse subsidie.

Food Safety & Quality standaard en audit programma | 07-2009 t/m 12-2013

Voor een grote internationale zuivelondernemening is een nieuwe corporate kwaliteitsstandaard ontwikkeld gericht op het continu verbeteren van de werkprocessen en de operationele performance. Ter ondersteuning van een succesvolle implementatie is een corporate audit programma opgesteld, waarvoor een intern audit team, bestaande uit 15 nationaliteiten, is opgeleid. Programma management is uitbesteed aan TimE Food Solutions.

Trainingsprogramma Voedselveiligheid & Kwaliteit | 01-2011 t/m 12-2013

Voor een grote internationale zuivelondernemening is een trainingsprogramma opgezet bestaande uit diverse onderdelen: interne audits, professioneel auditen van continu verbeteren, HACCP-systemen, validatie, change management, management van leveranciers. Trainingen zijn/worden verzorgd in binnen- en buitenland (Europa, Azië, Afrika, Midden-Oosten) waarbij ook veel aandacht besteed is/wordt aan de culturele aspecten die van invloed zijn op het realiseren van de trainingsdoelstellingen.

Quality up! | 08-2011 t/m 12-2013

Voor een grote internationale onderneming zijn in diverse landen (Nigeria, Saoedi-Arabië, Filippijnen, Indonesië, Maleisië) projecten opgestart en gemanaged om kwaliteitsbewustzijn, voedselveiligheid en continu verbeteren op een hoger niveau te brengen. In deze projecten is behalve aan de inhoudelijke aspecten veel aandacht besteed aan de soms zeer uiteenlopende culturele aspecten.

Projecten hadden in de regel een duur van 1-2 jaar, sommige projecten zijn reeds afgerond, andere lopen nog.

Begeleiding praktijknetwerk schapenhouders | 04-2013 t/m 10-2013

Kennisoverdracht en -ontwikkeling ten behoeve van een praktijknetwerk van schapenhouders. In meerdere groepssessies worden binnen dit praktijknetwerk nieuwe concepten ontwikkeld en wordt invulling gegeven aan een unieke positionering in het hogere prijssegement. Een klanttevredenheidsonderzoek en het bepalen van het toekomstige doelgroepprofiel maken deel uit van het traject.

Audit Standard Kindervoeding | 11-2012 t/m 03-2013

Voor een internationale speler op het gebied van kindervoeding is een audit standaard opgezet voor het toetsen van de eigen marketing & communicatie activiteiten conform internationale regelgeving en richtlijnen.

PR campagne Chileense vis in Europa 2 | 03-2013 t/m 05-2013

 Als vervolg op de in 2012 ontwikkelde PR-campagne is ook in 2013 uitvoering gegeven aan alle PR-activiteiten rond de Chileense deelname aan de European Seafood Exposition in Brussel.

Uitvoering promotieprogramma boerderijzuivel | 03-2010 t/m 03-2013

In opdracht van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders is vanuit het Voorlichtingsbureau Boerderijzuivel uitvoering gegeven aan een driejarige generieke promotiecampagne (startdatum maart 2010) voor boerderijzuivel (inclusief boerenkaas). Van creatief concept, via ontwikkeling, begeleiding en uitvoering t/m de evaluatie en rapportage van alle deelactiviteiten, waaronder een website, een PR-campagne, proeverijen in de supermarkt, Belevingen op de boerderij, POS-materiaal en diverse evenementen. Tevens verzorgden wij de projectadministratie en financiële verantwoording die vereist waren voor de Brusselse subsidie. Project via Business Openers.

Quality Manual | 07-2012 t/m 12-2012

Voor een internationaal chemisch bedrijf dat één van zijn producten wil gaan afzetten in de voedingsmiddelenindustrie is een kwaliteitsmanual opgesteld.

PR-campagne premium merk keukenapparatuur | 03-2013 t/m 03-2013

Verantwoordelijk voor de PR in Nederland van een internationaal premium merk keukenapparatuur: o.a. uitvoeren van een media audit en een perslancering van een nieuwe productlijn (persuitnodiging, persberichten, press kit, media contacten, organisatie van het evenement).

Ontwikkeling communicatiestrategie | 09-2011 t/m 03-2012

Voor een wereldwijd keurmerk voor verantwoorde voeding (branchegerelateerd) is een communicatiestrategie en -plan ontwikkeld. Daarnaast is voor een aantal activiteiten een bijdrage geleverd aan de uitvoering van dit plan.

PR-campagne Chileense vis in Europa | 02-2012 t/m 05-2012

Ontwikkeling PR-plan, gericht op vakpers, bloggers en webjournalisten. Verzorgen van persuitnodiging en persberichten, contacten met de media, beurs- en evenementorganisatie, verzorgen van press kits, verzorgen van een perstraining voor woordvoerders, social media.

PR-campagne varkensvlees | 10-2012 t/m 11-2012

PR-campagne voor een label voor duurzaam geproduceerd varkensvlees in Nederland. Gericht op consumentenpers. Schrijven van persberichten, verzorgen van persuitnodiging en press kit, verantwoordelijk voor mediacontacten.

Supplier Management Programma | 06-2008 t/m 07-2010

Voor een internationale opdrachtgever in de biofarmaceutische sector is in eerste instantie een project opgezet om tot een kwalitatief hoogstaand supplier management programma te komen. Vervolgens zijn in dit kader ook diverse audits uitgevoerd, o.a. om eigen interne auditoren op te leiden.

Interim QA manager medische voeding | 01-2010 t/m 12-2010

Voor één van de belangrijkste wereldspelers op het gebied van hoogwaardige voeding is de QA manager's positie gedurende bijna een jaar ingevuld in de belangrijkste productielocatie voor medische voeding. De focus in deze periode heeft gelegen in het professionaliseren van de QA afdeling. De belangrijkste onderwerpen, waaraan gewerkt, zijn implementatie van het ISO22000 certificaat, overall zoneringsconcept, documentenbeheer, validatie, change management en interne audits

Stroomlijnen NPD proces | 01-2009 t/m 05-2009

Voor een grote internationale opdrachtgever op het gebied van soepen & sauzen is een analyse gemaakt van het NPD proces om op een meer efficiente wijze tot het gewenste resultaat te komen.

Optimalisatie Portfolio Zuivel IngrediŽnten | 07-2007 t/m 11-2008

Voor een grote internationale speler in de bakkerijsector is de portfolio van zuivelingrediënten gescreend op kwaliteit en functionaliteit en zijn, op basis van voorstellen voor verbetering, projecten uitgevoerd om dit te realiseren. Master specificaties voor diverse cruciale grondstoffen zijn opgesteld.

Quality to the next level | 01-2006 t/m 12-2008

Voor een bedrijf dat hoogwaardige grondstoffen produceert voor de biofarmaceutische industrie is een programma ontwikkeld en geïmplementeerd om het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers en daarmee het kwaliteitsniveau te verhogen.

Kosher certificering | 03-2007 t/m 08-2008

Voor een opdrachtgever met vestigingen in Nederland en België is Kosher certificering van de productieplants gerealiseerd, Kosher certificaat verleend door Orthodox Union (OU).

Strategisch plan consumptiebevordering boerderijzuivel | 09-2009 t/m 10-2009

In opdracht van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders is een strategisch plan ontwikkeld voor een meerjarencampagne gericht op het vergroten van de consumptie van zuivel van de boerderij. De campagne is gericht op kennis, houding en aankoopgedrag. Project via Business Openers.

Subsidie-aanvraag promotieprogramma | 09-2009 t/m 10-2009

Voor de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders is Europese subsidie aangevraagd voor het door ons ontwikkelde programma gericht op het vergroten van de consumptie van zuivel van de boerderij. De aanvraag is positief beoordeeld, waardoor het promotiebudget van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders voor een periode van 3 jaar verdubbeld is. Project via Business Openers.

Interim QA-manager 2006-2007 | 10-2006 t/m 04-2007

Gedurende een periode van 6 maanden is de functie van QA-manager van een grote voedingsmiddelenproducent ingevuld (8 eigen fabrieken, diverse producten uitbesteed). Belangrijke issues in deze periode waren het opstellen van SLA's met enkele grote retail klanten, het uniformeren van de de kwaliteitseisen van alle uitbestede activiteiten en het optimaliseren van analytisch programma (intern en extern).

Overige projecten

Dictaat Zuiveltechnologie 08-2005 t/m 05-2006

Optimalisatie kwaliteit wei 12-2005 t/m 12-2006

Best Practice Kwaliteitsorganisatie 05-2004 t/m 12-2004

Laagvette kaas 03-2005 t/m 11-2005

Kaasmelk standaardisatie 01-2005 t/m 11-2005

Interim QA manager 2004 12-2003 t/m 07-2004